montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

اثر انتظار در زندگی چیست؟
ابوحمزه ثمالی جزء شخصیت های عالی مقامی است که ایشان هم زمان امام سجاد علیه السلام را درک کرد، هم زمان امام باقر علیه السلام را، هم زمان امام صادق علیه السلام را و هم زمان امام کاظم علیه السلام را درک کرد.
روزی امام صادق علیه السلام کسی را به دنبال ابوحمزه فرستاد. وقتی فهمید امام زمانش او را طلب کرده است به سرعت خودش را به محضر امام صادق علیه السلام رسانید تا امر امام را دریابد. وقتی بر امام وارد شد، امام نگاهی به او کرد و فرمودند: یا أباحمزه إنی لاستریح أذا رأیتک
ابوحمزه نگاه به تو به من آرامش و راحتی می دهد و غم را از دل من می برد. دلم برایت تنگ شده بود.
انشاء الله وجود همۀ ما برای امام زمان ارواحنا له الفداء مایۀ آرامش باشد و هنگامی که آقا نگاهمان می کنند آرامش پیدا کند. همۀ ما منتظر امام زمان ارواحنا له الفداء هستیم و عشق و علاقۀ همه ما این است که زمینه ساز ظهور حضرت باشیم.
آیا ما منتظر هستیم ؟ اوصاف منتظران چیست؟ اثرات انتظار در زندگی چیست؟
اگر این اوصاف در من نیست، آنها را کسب کنم و اگر در من وجود دارد، آنها را توسعه بدهم.
اثر اول انتظار: حرکت
امام صادق علیه السلام در معرفی منتظر فرمودند:
المنتظر لأمرنا کالمجاهد فی سبیل الله منتظر همانند مجاهد در راه خدا است.
در جایی دیگر می فرمایند:المنتظر لأمرنا کالمُتَشَحَّطِ بدمه فی سبیل الله. منتظر همانند کسی است که در خون خود می غلطتد.
امام علی علیه السلام فرمودند: افضل الاعمال انتظار الفرج
انتظار یک کار است و محبوبترین کارها نزد خداست.
پس منتظر اهل حرکت و تلاش است و تلاشی مجاهد گونه دارد.
بنابراین جامعۀ مذهبی به دو دسته تقسیم بندی می شود: جامعه دین دار و جامعه دین یار
منتظر عین مجاهد است، هم دین دار است و هم دین یار است. منتظر کسی است که دغدغۀ دینی داشته باشد و نسبت به دینِ جامعه حساسیت داشته باشد. کسی که هم اقامۀ نماز می کند و هم نسبت به نماز جامعه دغدغه دارد. به عبارتی هم اهل طاعت است و هم مطیع تربیت می کند.(منتظر در تربیت فرزندش به گونه ای عمل کند که اگر فرزند گناهی در جامعه دید به آن توجه کند و نسبت به آن حساس باشد.) بنابراین یکی از ویژگی های بارز منتظر، دین یاری است.
در دعای ندبه نزدیک به 30 بار «أین» می گوئیم ولی أین المهدی نمی گوئیم. می گوئیم:أین المنتظر لإقامة الأمت و العوج. أینَ المرتجی لازالة الجور و العدوان و ...
من دنبال آن مهدی می گردم که ریشۀ ظلم را می خشکاند من دنبال مهدی ظلم ستیز می گردم. من دنبال امام عدالت جو می گردم. آدمی که این جور دنبال مهدی می گردد خودش باید اهل حرکت باشد. اگر من ژن عدالت جویی و ظلم ستیزی نداشته باشم، اگر دغدغۀ اجتماعی نداشته باشم، اگر به جامعۀ خودم کاری نداشته باشم من اهل حرکت نیستم.
علی بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی 20 سفر مکه رفته، وقتی به خیمه امام زمان ارواحنا له الفداء می رسد. سلام می کند آقا جواب سلام او را می دهد و قبل از اینکه او چیزی بگوید می فرماید: ما صبح و شب منتظر تو بودیم چقدر کند آمدی؟ علی بن مهزیار به امام گفت: من راهنمایی پیدا نکردم.در این وقت امام به او 3 نکته اجتماعی را تذکر دادند که البته خطاب حضرت به همۀ ما است:
1) مال اندوزی
2) قطع رحم
3) ظلم به ضعیف
خودت خوب آمدی. طواف خانه خدا کردی، یابن الحسن و یا صاحب الزمان گفتی، اشک فراقت بلند است. اما ارحام و بستگانت کجا هستند؟ بین امام خود و خویشاوندان خود چه ارتباطی برقرار کردی؟ با ضعفا چگونه برخورد کردی؟ نسبت به مسائل اقتصادی دوستان و آشنایان و جامعه چه دغدغه ای داشتی؟
نیز در زیارت آل یاسین 19 وصف از امام زمان ارواحنا له الفداء وجود دارد. نزدیک به 40 بار به امام عالم هستی سلام می کنیم و اعتقاداتمان را برای حضرت بیان می کنیم. در نهایت به عصارۀ آل یاسین می رسیم که 2 کلمه بیشتر نیست:
و نصرتی معدّة لکم و مودّتی خالصة لکم من مهیّا هستم و یاری من برای شما آماده است.
مودّت به معنای محبّت همراه عمل است. بنابراین کسی که می خواهد امام زمان ارواحنا له الفداء را یاری کند، باید اهل حرکت باشد، باید اهل دغدغه باشد.
در دعای افتتاح داریم: اللهم إنّا نرغب الیک فی دولة کریمه خدایا من راغب حکومت امام زمان ارواحنا له الفداء هستم.
و تجعلنا فیها من الدَّعاة إلی طاعتک خدایا به من این توفیق را بده که در حکومت حضرت مهدی ارواحنا له الفداء دعوتگر باشم.
امام زمان ارواحنا له الفداء به من یاد داده است که اگر می خواهی برای ظهور من دعا کنی و در حکومت من بگویی می خواهی چه کاره شوی، این طور دعا کن:
والقادة إلی سبیلک خدایا می خواهم در حکومت امام عصر ارواحنا له الفداء رهبری کنم.
دعا کن در حکومت امام زمان ارواحنا له الفداء رهبر باشی. آدمی که می خواهد رهبری کند باید ژن رهبری داشته باشد. ژن دعوتگری داشته باشد. منتظر جدای از جامعه نیست و نباید بی تفاوت باشد. اگر من در دوران غیبت نسبت به گناه بی تفاوت باشم، در دوران حکومت نمی توانم یار حضرت باشم. اگر می خواهیم منتظر واقعی و یار واقعی باشیم باید دغدغه داشته باشیم. اگر می خواهیم رهبر باشیم باید توجه داشته باشیم.
امام عصر ارواحنا له الفداء برای ما افق ترسیم می کنند. باید برای رهبر شدن در حکومت امام زمان ارواحنا له الفداء خودم را آماده کنم. راهکار آن این است که دغدغه دینی داشته باشم.
در دعای عهد در مورد امام زمان ارواحنا له الفداء 8 مقام، از خدا طلب می کنیم.
اللهم اجعلنی من أنصاره و أعوانه و الذّابّین عنه و المُسارعین إلیه فی قضاء حوائجه و المُمتثلین لِأوامره و المُحامین عنه و السّابقین إلی إرادته و المُستشهدین بین یدیه.
محصول این 8 مقام یک کلمه است: خدایا من می خواهم یار حضرت باشم.
من می خواهم از حضرت دفاع و حمایت کنم و شهید در رکاب حضرت شوم. این ژن را باید داشت. پس اثر اول انتظار، حرکت است.
اثر دوم انتظار: جلب رضایت امام
اثر دوم انتظار مقدمۀ اثر اول است. منتظر اهل تهذیب نفس و خودسازی است.
منتظر امام زمان ارواحنا له الفداء همیشه به این آیه توجه دارد:
«و قل اعلموا فسیری الله عملکم و رسوله و المؤمنون» هر کاری که انجام دهید خدا و رسولش و امام می بیند.
بنابراین منتظر طوری زندگی می کند که امام زمان ارواحنا له الفداء نگران نشود. منتظر همه نگاهش امام عصر ارواحنا له الفداء است.
امام رضا علیه السلام در مورد جایگاه امام می فرمایند:
اولی بالنّاس منهم بأنفسهم و اشفق علیهم من آبائهم و امهاتهم ما اهل بیت از پدر و مادر دلسوزتر و مهربان تر هستیم.
بنابراین اگر هر کدام از ما گناه و اشتباهی مرتکب شدیم، امام زمان ارواحنا له الفداء ناراحت می شوند. منتظر وقتی یک کار خوب انجام می دهد، اگر سحر نماز شب می خواند، نشاط دارد. چون امام زمان ارواحنا له الفداء کارهای خوب او را می بیند لذت می برد. نقل است که مردم بصره نزد امام رضا علیه السلام آمدند و از یونس بن عبدالرحمان(شاگرد مکتب امام رضا علیه السلام) گله کردند و بد او را گفتند: وقتی امام رضا علیه السلام دیدند یونس گرفته شد،به او فرمودند:«یا یونس فما علیک ممّا یقولون إذا کان امامک عنک راضیا» یونس چه کار داری مردم چه می گویند، وقتی امامت از تو راضی است. ناراحتی تو باید آن زمانی باشد که امامت از تو ناراحت باشد.اگر امام از من راضی باشد برای من بس است. بنابراین آدم منتظر مراقب است. هر جایی نمی نشیند و هر قدمی برنمی دارد.
اثر سوم انتظار: امید
فرق منتظر با بقیه چیست؟ انتظار به انسان امید می دهد بنابراین منتظر آدم امیدواری است.
امام علی علیه السلام فرمودند:
کلّ من رجا عرف رجاؤه فی عمله. هر کسی امید داشته باشد. امید او در عملش نمایان است. این امید به انسان حرکت می دهد. امید یعنی حرکت. تفاوت آدم امیدوار با آدم ناامید در این است که آدم ناامید گاهی دور معصیت می چرخد. حتی گاهی می گوید من کجا؟ امام زمان کجا؟ اصلاً کدام یک از ما تا حالا گفتیم من کجا؟ پدرم کجا؟ من کجا؟ مادرم کجا؟ امام پدر ماست.
اگر از اول صبح که از خواب برمی خیزید، بگویید: من می خواهم یار امام زمان ارواحنا له الفداء شوم. چرا من جزء آن 313 نفر نباشم؟ چرا جزء آن ده هزار نفر نباشم؟ اگر خواسته ما، یار بودن برای امام زمان ارواحنا له الفداء باشد حرکت می کنیم. اگر یاران امام زمان ارواحنا له الفداء اهل شب زنده داری هستند، من هم می شوم. اگر اهل سحر هستند، من هم می شوم. اگر مراقب هستند، من هم مراقب می شوم. اگر دغدغه دارند، من هم دغدغه پیدا می کنم. وقتی امام زمان ارواحنا له الفداء به من امید می دهد که تو رهبر می شوی چرا من حرکت نکنم؟
بنابراین آدم منتظر با امید حرکت می کند و چون امیدوار است، دغدغه دارد و پُرکار است.
اثر چهارم انتظار: هویت بخشی
ما منتظر امام عصری هستیم که 124.000 پیغمبر، منتظر او بودند. هنگامی که مقام حضرت مهدی ارواحنا له الفداء بر حضرت عیسی و حضرت موسی علیهم السلام عرضه شد از خدا تقاضا کردند که این مقام را به ایشان عطا کند. خدا فرمود: این مقام امام من است. هنگامی که نام حضرت مهدی ارواحنا له الفداء نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برده شد، ایشان فرمودند:
بابی و امی و سمیعی و شبیهی پدر و مادرم به فدایت ای همنام من و ای شبیه من.
انتظار به انسان هویت می دهد. حال که ما منتظر چنین امامی هستیم، اگر بحران هویت، بحران اول ما باشد این ضعف ماست. انسان منتظر، هویت خودش را از امام زمان ارواحنا له الفداء گرفته است. بنابراین منتظر هیچ وقت گرفته و کسل نمی شود و با گرفتاری ها و مشکلات اقتصادی از کوره در نمی رود.
چنانچه در مورد هویت گفته اند: ببین چه کسی هستی؟ چه کسی می توانی باشی؟ به باسواد بودن و بی سواد بودن ربطی ندارد. من ظهور و فرجی را رقم می زنم. عالم یعنی یا مهدی. اگر آدم همۀ مدارج عالم را طی کند و صدها اثر به نامش نوشته شود، اما یا فاطمه و یا مهدی او در عالم هستی کمرنگ شود، هیچ ارزشی ندارد.بنابراین اگر من هویت خود را از ظهور بدانم دیگر با نشاط خواهم بود.
اثر پنجم: وفا
انتظار، انسان را به مقام وفا می رساند. انسان منتظر تا عهد ظهور به امام زمان ارواحنا له الفداء وفادار است.
انسان منتظر از ابتدای صبح که دعای عهد خوانده و گفته: و ما عِشتُ مِن أیامی عهداً... تا شب مراقب است، نکند عهد شکنی کنم. نکند کاری کنم که آن عهدی که اول صبح با امام زمان ارواحنا له الفداء بستم شکسته شود. (نه تنها در دعای عهد بلکه در تمام زندگی مراقب است که این عهد شکسته نشود.)
در کربلا رسم بر این بود که امام حسین علیه السلام خودشان را بالای سر هر کس که شهادتش نزدیک بود می رساندند. از جمله این اشخاص، جون، غلام حبشی بود که امام حسین علیه السلام به بالای سر او آمده و سرش را روی زانوهای مبارکشان گذاشتند. جون چون چشمانش را باز کرد و دید سرش بر زانوان امام حسین علیه السلام است، از روی خجالت سرش را از روی زانوهای امام حسین علیه السلام پایین گذاشت. امام حسین علیه اسلام باز سرش را روی زانوان خود قرار دادند و این کار چندین بار تکرار شد. حضرت به او فرمودند: من دلم می خواهد در لحظات آخر سرت روی زانوهای من باشد. در این هنگام جون چشمانش را باز کرد و پرسید: اوفیت یا اباعبدالله؟
وقتی امام حسین علیه السلام به او فرمودند: بلی یا جون. به راحتی جان داد.
بنابراین منتظر امام زمان ارواحنا له الفداء برای اینکه عهدش شکسته نشود و وفای به عهدش را داشته باشد، نگاه جدی به عاشورا و کربلا دارد.
وظایف شیعیان در زمان غیبت امام زمان ارواحنا له الفداء


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته