www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

احمد کاتب می گوید: روایتی که نصّ صریح در اعلام امام عسکری (ع) بر سفارت عثمان بن سعید از طرف امام مهدی (ع) است از حیث سند ضعیف می باشد ؛ زیرا در سند آن ، جعفر بن محمّد بن مالک فرازی است که نجاشی و ابن الغضائری او را تکذیب نموده اند.
پاسخ:
1-جعفربن محمّد بن مالک را شیخ طوسی رحمه الله توثیق نموده است . و تضعیف او از کتاب ابن الغضائری منشأ شده که این کتاب نزد مشهور علمای امامیّه به اثبات نرسیده است .
2-شیخ طوسی رحمه الله در کتاب « الغیبه » به سند اعلایی از بزرگان طایفه از احمد بن اسحاق قمّی مسأله توحکیل نایب دوم و پدرش را روایت کرده است.
3-شیعه در مسأله امامت و سفارت دقت زیادی به کار برده و به مجرّد ادعای شخسی بر سفارت، حرف او را تصدیق نمی کرده است ، و لذا با مدّعیان دروغین سفارت شدیداً به مقابله پرداخته است.

آیا روایاتی که تصریح به سفارت عثمان بن سعید دارد،ضعیف السند نیست؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته