www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

وظایف و محور کلّی فعّالیّت های نوّاب اربعه بدین قرار است :
1-زدودن شک و حیرت مردم دربارۀ وجود امام مهدی (ع)
مهم ترین وظیقه ای که نواب اربعه به ویژه سفیر اول یعنی عثمن بن سعید عَمری بر عهده داشت این بود که برای شیعیان ثابت کند ، امام عسکری (ع) فرزندی دارد که اکنون امام است و او نایب خاص آن حضرت می باشد.
2-حفظ امام مهدی (ع) از راه پنهان داشتن نام و مکان آن حضرت
امام مهدی (ع) در توقیعی به محمّد بن عثمان بن سعید عمری بیان داشت که از ذکر نام و نشان آن ح ضرت خودداری کند و در جهت پنهان داشتن نام و مکان آن حضرت بکوشد.
ابو سهل نوبختی در جواب این سؤال که چرا تو سفیر ناحیه مقدسه نشدی ؟ فرمود: « من نمی توانم مانند حسین بن روح سرّ نگهدار باشم » .
3-سازمان دهی و سرپرستی سازمان وکالت
از طریق این سازمان ، شیعیان پرسش ها و شبهات دینی خود را با وکلا در میان می گذاشتند و آنان به واسطۀ سفیر از ناحیه مقدسه پاسخ را به شیعیان می رساندند ، ونیز وجوه شرعی خود را به وکلا می دادند و وکلا آن را به مسئول سازمان تحویل می دادنند.
4-پاسخ گویی به پرسشهای فقهی و مشکلات عقیدتی
آنان گاهی پرسشهای فقهی و مسائل مستحدثه شیعیان را به عرض امام مهدی علیه السلام می رساندند و پاسخ آن را دریافت و به شیعیان ابلاغ می کردند.
5-اخذ و توزیع اموال متعلّق به امام مهدی (ع)
امام مهدی (ع) در روز بعد از رحلت امام حسن عسکری (ع) و یا در همان روز ، بعد از مراسم خاک سپاری امام عسکری (ع) به هیئت قمی ها دستور داد که از این به بعد ، اموال متعلّق به آن حضرت را به وکیلش در بغداد (ابوعمرو، عثمان بن سعید عَمری ) ، تحویل دهند.
6-مبارزه با غلات و مدعیان دروغین نیابت وبابیّت
در راستای همین وظیفه ، در این دوره هفتاد ساله هرکسی که به دروغ ادعای بابیّت و وکالت نمود، مثل حلاج ، شلمغانی و دیگران ، با آنان به مبارزه برخاستند و از ناحیۀ مقدسه توقیعاتی به واسطۀ آنان صادر شد، و با روشن شدن ماهیّت آنان ، شیعیان امامیّه از این نوع انحرافات مصون ماندند و به سفارت نواب اربعه و وکالت بیشتر اعتماد نمودند .
7-مبارزه با وکلای خائن
گاهی برخی از وکلا منحرف می شدند و از وظایف اصلی خود عدول می کردند . در این صورت مشکلاتی را برای سازمان مخفی وکالت به وجود می آوردند. وگاهی وجوه شرعی را نزد خود نگه می داشتند ، در این صورت نوّاب اربعه هر کدم به نوبه خود مسئولیّت داشتند تا با آن وکیل خائن مبارزه کنند.
8-آماده سازی مردم برای پذیرش غیبت کبرا
این وظیفه بیش از همه بر دوش ابوالحسن علی بن محمد سَمَری آخرین سفیر امام مهدی (ع) سنگینی داشت . از این رو امام مهدی (ع) از راه اعجاز به او کمک کرد و شش روز قبل از مرگش توقیعی صادر نمود و زمان دقیق وفات وی را بیان داشت تا اینکه حجّت بر همگان تمام شود و اذهان ، آماده پذیرش دوره دیگری از غیبت آن حضرت باشد .

وظایف و مسئولیّت های نوّاب اربعه چه بوده است؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته