www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

با بررسی شواهد تاریخی چنین به دست می آید که سازمان وکالت از آغاز تا پایان فعالیت آن ، کارکردهای گوناگونی را دارا بوده است که ا آن جمله عارت است از :
1-دریافت ، تحویل و توزیع وجوه شرعی .
2-رسیدگی به اوقاف.
3-راهنمایی و ارشاد شیعیان و مناظره با مخالفان.
4-ایفای نقش سیاسی سازمان وکالت.
5-ایفای نقش ارتباطی سازمان وکالت.
6-کمک به نیازمندان و حلّ مشکلات شیعیان.

سازمان وکالت چه وظایف و مسئولیت هایی را بر عهده داشته است؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته