www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

با مراحعه به کتاب های کلامی و فلسفی و عرفانی به وجود دو تفسیر بر امامت پی می بریم:
1-تعریف کلامی : مطابق این تعریف ، امامت ریاستی است بر عموم توسط یکی از اشخاص در امور دین و دنیا.
2-تعریف فلسفی- عرفانی: مطابق این تعریف ، امامت منصبی است الهی همانند نبوت ، وبین این دو (امامت و نبوت ) هیچ فرقی جز وحی نیست . امامت استمرار تمام وظایف نبوت جز تحمّل وحی الهی است ، و نیز نوعی تصرّف است در باطن و نفوس افراد برای رساندن آنها به کمال مطلوب .
مطابق این تعریف ، ریاست در امور دین و دنیا ، شأنی از شؤون امامت به این معناست . و این همان معنایی است که شیعۀ دوازده امامی به آن ملتزم است ، لذا امالمت را به همین جهت جزء اصول دین به حساب آورده و آن را از نبوبت بالاتر می داند .
علّامه طباطبائی رحمه الله می فرماید : « امامت حقیقتی ورای مقام اطاعت یا ریاست دین و دنیا یا وصایت و خلافت و جانشینی در روی زمین به معنای حکومت بین مردم است » .
عمق معنای امامت نزد ایشان به این است که امامت ، هدایت باطنی بوده که همان ولایت بر مردم و کردار آنان است و این هدایت باطنی جز ایصال به مطلوب نیست . متکلمین بر ضرورت معنایی که برای امامت ذکر کرده اند به ادلّه ای از قبیل: قاعدۀ لطف ، لزوم حفظ شریعت و تبیین دین خداوند استدلال کرده اند ، که عمدتاً با حضور امام در بین مردم تأمین می شود.
حال اگر اشکال شود که این لطف چگونه با غیبت حضرت سازگاری دارد؟ در جواب باید بگوییم:
اولاً: امام زمان (ع) حافظ کلّی شریعت است و از اتّفاق بر باطل جلوگیری می کند .
ثانیاً: الطاف خداوند درجات مختلفی دارد که هنگام تزاحم ، آنچه که لطف بیشتری دارد مقدّم می گردد . ولذا اگر چه با حضور امام ، مردم به الطافی خواهند رسید و از حضور او بهره مند خواهند شد ، ولی لطف غیبت او مهم تر است، همان گونه که در بحث فلسفۀ غیبت به آن اشاره کردیم.
در مورد تفسیر دوم برای امامت که همان تفسیر عرفا است ، جای هیج نوع اشکالی در مورد غیبت امام نیست ؛ زیرا بنا بر آن تعریف ،؛ امامت حقیقتی است که امام به جهت قابلیّت هایی که پیدا کرده ، می تواند در نفوس انسان ها تصرّف کرده و آنها را به سرمنزل مقصود برساند .
این معنا برای امامت ، با غیبت او نیز سازگاری دارد ، و امام در عصر غیبت نیز این تصرّفات را می تواند انجام دهد که در طول عصر غیبت چنین هدایت هایی را فراوان داشته است .
آیا موضوع غیبت با وظیفۀ غیبت گری امام (ع) سازگاری دارد؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته