www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

مطابق روایاتی که در کتب فریقین آمده ، پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود: « من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میته جاهلیّه » ؛ « هرکس بمیرد در حالی که امام زمان خود را نشناخته به مرگ جاهلیّت از دنیا رفته است .» جای این سؤال باقی است که با وجود غیبت امام زمان (ع) چگونه می توان او را شناخت؟
در جواب می گوییم : مقصود از شناخت و معرفت حضرت ، شناخت جسم وشکل و شمایل او نیست ، بلکه مقصود معرفت به مقام و منزلت و جایگاهی است که حضرت مهدی (ع) نزد خداوند متعال در این عالم دارد . او کسی است که حافظ کلّی شریعت است ، واسطۀ فیض تکوینی و تشریعی الهی است . او کسی است که به اذن و ارادۀ الهی در «نفوس قابل» تصرّف کرده و به حقّ و حقیقت رهنمون می کند. او کسی است که جامع جمیع علوم اولین و آخرین است .و او کسی است که ... .
این معرفت نسبت به حضرت مهدی (ع) که امام زمان ما است بدون دیدن شکل و شمایل ایشان هم قابل تحصیل است .

با غیبت امام زمان (ع) چگونه می توان امام زمان خود را شناخت؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته