www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

سؤال فوق در حقیقت از دوجزء تشکیل شده است :
1-چگونه می توان ادعای کسانی که می گویند ما حضرت را ملاقات کرده ایم را به اثبات رساند؟
2-از کجا معلوم در ملاقاتی که با حضرت داشته اند خود ایشان را دیده اند؟
در مورد سؤال اول می گوییم: هر کسی که مدّعی ملاقات است ، ما حرف او را نمی پذیریم مگر آنکه برای ما قرائن معتبر بر صدق قول او وجود داشته باشد .
یکی اینکه او فردی صدّیق بوده و تاکنون هیچ گونه دروغ و عمل خلاف شرع و بی عدالتی او او دیده یا شنیده نشده است .
و دیگر اینکه : خبرهایی که می دهد همگی مطابق با واقع بوده و همراه با اخبار غیبی است .
در مورد سؤال دوّم می گوییم: مدّعیان راستین ملاقات با حضرت خود شواهد و قرائنی را ذکر کرده اند و معجزه و خبرهای غیبی را شنیده اند که همراه با ادعای اثبات وجود حضرت بوده و لذا یقین به ملاقات با حضرت پیدا کرده ، آن گاه خبر تشرّف خود را برای ما نقل کرده اند .

چگونه می توان دیدار صالحان با امام مهدی (ع) را اثبات نمود؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته