www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

انسان که عاشق کسی می شود جهتی دارد ، و ما که می خواهیم عاشق حضرت مهدی (ع) باشیم به طور حتم جهتی دارد . او را دوست داریم و به او عشق می ورزیم ؛ زیرا او مظهر همۀ خوبی هاست او مظهر عدالت است . او مظهر عبودیّت برای خداوند است و ... .
ما از آن جهت که خوبی ها را دوست داریم و عمل به آنها را نیز می پسندیم و امام مهدی (ع) را فردی کامل در عمل به خوبی ها می بینیم لذا او را دوست داریم . پس عاشق واقعی امام زمان (ع) در حقیقت عاشق واقعی تمام خوبی هاست . عاشق واقعی امام زمان (ع) در حقیقت عاشق عمل به خوبی هاست .
حال اگر در خودمان عشق به خوبی ها و عمل به آنها را می بینیم و این عشق ما را به انجام عمل به خوبی ها وا می دارد در حقیقت ما عاشق امام زمان (ع) هستیم و گر نه ... .

با چه شرایطی می توان عاشق واقعی امام زمان (ع) بود؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته