www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

ظهور امام زمان (ع) وابسته به شرایط و مصالح خاصی است ، ولی آنچه که مربوط به شیعیان حضرت می شود این است که ؛
اولاً: خود را اصلاح نموده و با شرایط حکومت و عصر ظهور حضرت وفق دهیم .
ثانیاً: در جامعه ، برای ظهور حضرت زمینه سازی کنیم و در صدد اصلاح مردم در حدّ توان خود بر آییم تا شرایط فراهم شود و به دست توانای حضرت موانع کلّی بر طرف شده و شرایط اساسی برای حکومت عدل جهانی ایجاد گردد . لذا فرموده اند: « منتظران مصلح خود افرادی صالحند » .
ثالثاً: هرگز دعا و استغاثه به درگاه الهی را فراموش نکنیم که در ظهور حضرت –مطابق روایات- تأثیر به سزایی دارد .

وظیفۀ ما برای نزدیک شدن ظهور چیست؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته