www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

از آن جهت که حضرت (ع) در هنگام ظهورش احتیاج به افرادی پاک و خالص از هر جهت دارد تا بتواند حکومت عدل توحیدی خود را پیاده کند ، طبیعتاً گناهان می تواند سبب تأخیر در ظهور حضرت و فراهم نشدن یکی از شرایط اساسی ظهور باشد .
و از طرفی دیگر حضرت مهدی (ع) در عصری ظهور خوهد کرد که در سطح کلۀی و نوعی ، مردم از مستوای عالی فرهنگی برخوردار باشند که با ظهورش عقل ها کامل گردد ، و این هدف در سایۀ عمل به دستورات شرع تحقق می یابد .

آیا گناهان شیعیان ، سبب تأخیر در ظهور می شود ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته