www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

لقب مسیح همان گونه که بر پیامبر خدا حضرت عیسی (ع) اطلاق می شود ، بر دجّال نیز اطلاق می گردد، ولی وقتی به صورت مطلق و بدون قید آورده شود همان حضرت عیسی (ع) مراد است . در ظاهر ، مسیح دجال همان معروف است . ولی در وجه تسمیه دجال به مسیح احتمالاتی داده شده است :
1-چون با پرچم مسیحیّت ظهور خواهد کرد .
2-قیام او همۀ زمین را فرا می گیرد و گویا آن را مسح می کند .
3-از آنجا که حضرت مسیح با او به مقابله می پردازد به او نیز مسیح اطلاق شده است .

مسیح دجّال کیست ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته