www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در این مورد سه دسته روایت وجود دارد :
1-روایاتی که دلالت بر وجود ندا به صورت اجمال دارد، و اینکه این ندا از علایم حتمی ظهور حضرت مهدی (ع) است . 2-دستۀ دوم روایاتی است که دلالت بر دو گونه ندا دارد : یکی ندای به حقّ که در ابتدا پدید می آید و دیگری ندای به باطل که بعد از آن است .
3-در برخی از روایات نیز اشاره شده که ندا به اسم قائم است .
با نظری به مجموع احادیث « صیحه و فزع و ندای آسمانی » پی می بریم که تمام آنها به یک معنای مشترک اشاره دارند ، گرچه با تعبیرهای مختلف آمده اند و بر این ادّعا می توان شواهدی اقامه نمود:
الف. صیحه و ندا هر دو به جبرئیل نسبت داده شده است .
ب. وقت هر دو در یک زمان یعنی شب جمعه ، بیست وسوم ماه رمضان معین شده است .
ج. آثار این دو یکسان بیان شده است .

مقصود از ندای آسمانی در علایم ظهور چیست ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته