www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

مطابق برخی از روایات پنجاه نفری که از زنان در رکاب حضرت مهدی (ع) هستند از میان 313 نفر یاران خاص حضرتند: جابر بن یزید جعفی ضمن حدیث مفصّلی از امام باقر (ع) در بیان برخی نشانه های ظهور نقل کرده که فرمود : « و یجیء والله ثلاثمائة و بضعة عشر رجالاً فیهم خمسون امرأة یجتمعونن بمکّة ... » ؛ « به خدا سوگند ! سیصد و بالاتر از ده نفر می آیند که پنجاه نفر از این عده زن هستند و در مکه کنار یکدیگر جمع خواهند شد ... » .
از کلمۀ « فیهم » که در روایت آمده استفاده می شود که این پنجاه زن از جملۀ 313 نفرند، و تعبیر به « رجلاً » به جهت تغلیب است . همان گونه که در آیۀ تطهیر ضمیر « کم » که برای جمع مخاطب مذکر است به کار رفته و به طور حتم حضرت زهرا علیها السلام نیز مشمول آیه است و اگر مقصود امام (ع) از وجود آن پنجاه زن ، همراهی آنان با آن 313 نفر بود باید از تعبیر « معهم » استفاده می کرد ، نه « فیهم » .
واگر اشکال شود که : پس چرا اسامی این پنجاه نفر در بین نام 313 نفر نیامده است ؟ در جواب گوییم » با مراجعه به روایاتی که اسامی یاران خاص حضرت را ذکر کرده اند پی می بریم که نام همۀ 313 نفر نیامده است و لذا ممکن است بقیۀ آنان از زنان باشند که به جهت خاصی نام آنان برده نشده است .

آیا یاران زن حضرت از جملۀ 313 نفرند؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته