www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

مطابق برخی ازروایات ، وزیران دولت حضرت مهدی (ع) از قشر جوان هستند ، گرچه تعداد قلیلی از پیر مردان نیز در میان آنها وجود دارد .
ابو یحیی حکیم بن سعید می گوید : از علی (ع) شنیدم که می فرمود : « إنّ أصحاب القآئم شباب لا کهول فیهم إلّا کالکحل فی العین ، أو کالملح فی الزّاد و أقلّ الزاد الملح » ؛ « همانا اصحاب قائم جوان اند و هرگز در میان آنها پیر مرد وجود ندارد مگر به مانند سرمه در چشم ، یا همانند نمک در توشه ، و کمترین توشه نمک است . »

وزیران دولت حضرت مهدی (ع) غالباً از چه قشری هستند ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته