www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در روایتی از امام باقر (ع) می خوانیم که فرمود : « ... هرگاه مهدی خروج کند به امرجدید و کتاب جدید و سنت جدید ... قیام خواهد کرد » .
با آنکه مطابق برخی روایات پیامبر اکرم (ص) فرمود: « سنت مهدی همانند سنت من است» .
در پاسخ این سؤال می توان گفت : چون حضرت از طرفی به واقع حکم می کند ، و نیز حکومت او در سطح گسترده و عالمی است ، و بشر نیز در عصر ظهور به مستوای عالی فکری و پیشرفت عقلانی رسیده است ، لذا روش حکومتی و اسلوب خاص او در حکومت داری با دیگر روش ها فرق می کند ، گرچه نسبت به اصول و چهار چوب احکام اسلامی با سنت رسول خدا (ص) ، فرقی ندارد .
همچنین ممکن است مقصود آن باشد که سنت و روش حکومتی حضرت نسبت به روش های مردمی که قبل از حکومت حضرت بوده اند جدید به حساب می آید .

امام زمان (ع) « یأ تی بسنة جدیدة » یعنی چه ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته