www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در پاسخ به این پرسش باید گفت : پیامبر اسلام (ص) که سر آغاز تمدّن جدید قرار گرفت ، خود مولود تمدّن گذشته نبودنه است . بنابراین ، انسان ها همیشه مولود شرایط تاریخی و مادی نمی باشند . هنگامی که رابطۀ پیوسته و تنگاتنگ انسان را با عالم غیب در نظر بگیریم این رابطۀ عمیق می تواند جهت دهندۀ انسان به سوی آینده ای جدید باشد و انسان ها را انعکاسی از واقعیت های پیرامون خود تلقی نکنیم .
امام منتظران نیز تجربه ای همسان با تجربۀ گرانقدر پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) خواهد داشت، و یک فتح بزرگ جهانی و تمدّنی جدید را آغاز خواهد کرد . بدین ترتیب نقش عظیم یک شخصیت الهی در تغییر مسیر تاریخ آشکار خواهد شد .

چگونه یک فرد می تواند عهده دار یک تحوّل بسیار بزرگ گردد ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته