montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

کاش مردم دنیا می دانستند گنج پنهان هستی که همه را بی نیاز می کند وجودِ مبارکت هست و بس ... کاش مردم دنیا می فهمیدند تو که بیایی فقر فرار می کند ، کاش مردم دنیا می دانستند خورشید وجود مبارکت که از مغرب عاشقی بتابد: همه بی نیاز می شوند ... ولی .......
می خواهم به اهل دنیا بگویم: آی مردم؛ دارایی ما برای نداری ما پنهان شده .. به یادش باشید .. بدانید مولایمان که بیاید آن قدر ثروتمند می شوید که از امروز تان خجالت می کشید ...
عجب روزگاری ست دوران ظهورت


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته