montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

دورة پایانی دنیا و زمان شکل گیري ظهور و حکومت مهدي موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

در فرهنگ بیشتر دین ها و آیین هاي «آخِرالزمان» ترکیبی اضافی و به معناي بخش پایانی زندگی دنیا است. توجه به «آخرالزمان» بزرگ به ویژه در ادیان ابراهیمی به چشم می خورد. این توجه در فرهنگ اسلامی از اهمیّت ویژه اي برخوردار است.
واژة آخرالزمان در قرآن به کار نرفته است؛ اما مطالب گوناگونی دربارة آن، از آیات قابل استفاده است. قرآن کریم به طور کلّی، جهانیان را به دو بخش پیشینیان و پسینیان تقسیم کرده (1) و براي هر یک ویژگی هایی بیان نموده است. به نظر می رسد بتوان پسینیان را بخشی از انسان هاي آخرالزمان دانست.
دربارة آغاز شکل گیري و چگونگی انجام جهان، سخن روشنی در آیات و روایات به چشم نمی خورد؛ اما آنگاه که سخن از دوران آخرالزمان به میان می آید، همواره به دو پدیدة بسیار مهم و بزرگ اشاره می شود:
1. ولادت و برانگیخته شدن پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در جایگاه واپسین فرستادة الهی؛ (2)
2. ظهور و قیام موعود نجات بخش، حضرت مهدي (عجل الله تعالی فرجه الشریف) .
از این رو شکی نیست اینک ما در دوران «آخِرالزمان» به سر می بریم. این دوران، داراي دو ویژگی مهمّ و اساسی است:

نخست: آخرین مرحلۀ زندگی در دنیاست.
با سپري شدن این دوران، زندگی در دنیا به پایان رسیده، مرحله اي دیگر در نظام آفرینش آغاز می شود.

دوم: این دوران، خود به دو بخش با ویژگی هاي خاص تقسیم می شود.
یک. دورانی سراسر انحطاط اخلاقی، ستم و بیداد؛
دو. دورانی سرشار از معنویت در پرتو حکومت شایستگان.
بنیان هاي کلی باور به این دوران را همۀ مذاهب و گروه هاي بزرگ اسلامی پذیرفته اند، ولی در راستاي وابستگی این دگرگونی ها به ظهور و قیام حضرت مهدي موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و نیز ویژگی هاي شخص آن مصلح جهانی، دیدگاه هاي ناهمگونی پدید آمده است.
شیعۀ دوازده امامی، با بهره گیري از آموزه هاي پیشوایان معصوم (علیهم السلام) حضرت مهدي (علیه السلام) را موعود امت ها و حکومت ایشان را نیکوترین فرجام زندگانی انسان ها بر زمین می داند. در این نگاه، با ظهور حضرت مهدي (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، افزون بر بهره مندي مردمان آن دوران، برخی از نیک ترین و صالح ترین و نیز بدترین و تبهکارترین انسان ها که پیشتر از دنیا رفته اند، به دنیا باز می گردند، تا شایستگان، از برپایی حکومت عدل و قسط شادمان، و تبهکاران، از آن عدل جهانی آزرده خاطر گردند.( 3) و دنیا، همچنان بر مدار دادگري خواهد گشت، تا زندگی دنیایی پایان یابد.
پیشوایان معصوم (علیهم السلام)، با الهام از وحی الهی و سرچشمه هاي آن، پیوند مهدویّت و آخِرالزمان را به روشنی بیان کرده اند:
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود:
«دنیا به انجام نمی رسد؛ مگر اینکه امت مرا مردي رهبري کند که از اهلبیت من است و به او مهدي گفته می شود.» (4)

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) نیز بر منبر مسجد کوفه فرمود:
«اگر از دنیا بیش از یک روز باقی نماند، خداوند متعال آن روز را چنان طولانی خواهد کرد، تا این که مردي از خاندانم برانگیخته شود.» » (5)
نشانه هاي آخِرُالزّمان (6)
در آیات قرآن و سخنان (علیهم السلام) معصومان (علیهم السلام) نشانه هایی براي آخرالزمان گفته شده است که در اصطلاح
«علایم آخِرالزمان» خوانده می شود. ختم نبوت و نزول واپسین شریعت که با ظهور پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) پدیدار شد، نخستین نشانۀ آخرالزمان به شمار می رود؛ لذا مفسران، مقصود از نشانه هاي قیامت را در ذیل آیۀ «فَهَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَۀَ أَنْ تَأْتِیَهُمْ بَغْتَۀً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها (7) آیا [کافران] جز این انتظار می برند که رستاخیز به ناگاه بر آنان فرا رسد؟ و علامات آن اینک پدید آمده است.» بعثت پیامبر (صلی الله علیه و آله) دانسته اند که در مقایسه با عمر جهان، فاصلۀ بسیار کمی تا قیامت دارد.
در آخرالزمان، پدیده هاي فراوان دیگري نیز پیش بینی شده است، که بیشتر به دوره پایانی آن (آستانۀ ظهور مهدي (علیه السلام) ) مربوط می شود که برخی از آنها بدین قرارند:

1. بحران معنویّت
پیش از ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) جوّ حاکم بر جهان، جوّ ستم، گناه و فساد خواهد بود:
«اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَ هُمْ فی غَفْلَۀٍ مُعْرِضُونَ» (8)
براي مردم، [وقت] حسابشان نزدیک شده است، و آنان در بی خبري رويگردانند.
در این آیه، مردم آخرالزمان، به غفلت و اعراض از خداوند متّصف شده اند. در روایات نیز منظور از «اشراط الساعۀ» که در آیه 18 سورة محمد (صلی الله علیه و آله) ، به آن اشاره شده است، رواج بیش از حدّ کفر، فسق و ظلم دانسته شده و موارد متعدّدي از آن بر شمرده شده است.
پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) دربارة ویژگی هاي انسان هاي این دوران فرمود:
زمانی بر مردم خواهد آمد …که دِرهم هاي آنان دینشان خواهد بود و همّت ایشان شکمشان و قبلۀ آنها زنانشان. براي طلا و نقره، رکوع و سجود به جاي می آورند. آنان همواره در سرگردانی و مستی خواهند بود. نه بر مذهب مسلمانی اند و نه بر مسلک نصرانی. (9)

2. وقوع اختلاف ها و درگیري هاي بسیار
یکی دیگر از نشانه هاي آخرالزمان، اختلاف ها و درگیري هاي فراوان میان گروه هاي گوناگون است:
«فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَیْنِهِمْ فَوَیْلٌ لِلَّذینَ کَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ یَوْمٍ عَظیمٍ (10)
اما دسته ها[ي گوناگون] از میان آنها به اختلاف پرداختند، پس واي بر کسانی که کافر شدند از مشاهده روزي دهشتناك.»
روایات، این آیه را به ظهور فرقه هاي گوناگون در جهان اسلام مربوط دانسته اند که در آخرالزمان پدید آمده، موجب اختلاف هاي بسیار خواهند شد.
آیۀ « … یَلْبِسَ کُمْ شِیَعاً وَ یُذیقَ بَعْضَکُمْ بَأْسَ بَعْضٍ (11)
شما را گروه گروه به هم اندازد [و دچار تفرقه سازد] و عذاب بعضی از شما را به بعضی [دیگر] بچشاند.» نیز به وقوع اختلاف ها و کشتار در آخرالزمان تفسیر شده است.
در این دوران، انسان هاي فراوانی به کژي می گرایند، اما این گونه نیست که تمام انسان ها در مسیر باطل گام بردارند؛ بلکه
برخی به سبب ویژگی ها و صفاتی که در خود پدید می آورند، از نجات یافتگان این مرحله خواهند بود. در این باره وقتی پیامبرگرامی (صلی الله علیه و آله) از چهره هاي پیروز این دوران یاد می کند، با شگفتی تمام به حضرت علی (علیه السلام) چنین می فرماید:
اي علی! بدان شگفت آورترین مردم در ایمان و بزرگترین آنان در یقین، مردمی هستند که در آخِرالزمان -با آن که پیامبر خود را ندیده و از امام خود در پرده اند -به نوشته که خطی سیاه بر صفحه اي سپید است، ایمان می آورند. (12)

3. ظهور دجّال
در هر سه دین آسمانی یهود، مسیحیت و اسلام، ظهور فاسدترین و مخرّب ترین جریان منحط در طول تاریخ، پیش بینی و از خطر آن پرهیز داده شده است. دجّال که تجسّم کفر، فریب و گمراهی است، در آخرالزمان ظاهر شده، مردم را به پرستش
خویش می خواند.
این پدیده سرانجام به دست عیسی (علیه السلام) محو و نابود خواهد شد.

4. وقوع مصیبت هاي بزرگ
برخی از آیات، عذاب بر کافران و گنهکاران آخرالزمان که نزول عذاب را انکار می کنند، تطبیق داده شده است:
«إِنْ أَتاکُمْ عَذابُهُ بَیاتاً أَوْ نَهاراً ماذا یَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (13)
اگر عذاب او شب یا روز به شما در رسد، بزهکاران چه چیزي از آن به شتاب می خواهند؟»
پی نوشت ها در پایان بخش سوم
ادامه دارد . . .
منبع: فرهنگ نامه مهدویت
نویسنده: خدامراد سلیمیان
آخِرُ الزّمان- بخش اول


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته