montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در اين زمانه من تو را دارم همان باقي مانده ي ارزشمندِ تمام شايستگان خلقت
كه هم وليّ بودند و هم نبيّ .
كه هم پاك بودند و هم براي انسان هاي زمانه ي خود طهارت را در سايه ي خدايي شدن به ارمغان آوردند.
پس تو را در مقام امام بودنت مي ستايم كه از نسلي پاك و طهارت يافته و از خانداني مُطهر براي بقاي هدايت برايم باقي ماندي در زمين .
باقیمانده شایستگان خلقت


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته