montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

ای معنای تام اشارات و نشانه ها

مهدی جان!
در اين آخر الزمانه كه به بهانه ي غايب خواندنت، اشارت ها و نشانه ها بي معنا مانده اند فقط با كمي نزديك شدن به تو و درك حضورت به راحتي مي توان رمزهاي ناگفته ي خداوند را با آدم و عالم بازگشايي كرد.
كه تو دايره المعارف خاص خداوندي براي جامعِ كلماتي كه بي معنا مانده اند در زمين و يقين دارم روزي كه ظاهر مي شوي خودت معناي "تامي" براي حروف جدا مانده از هم كه به بهانه ي غفلت انساني در جهلي عالمانه غريب مانده اند.

ای معنای تام اشارات و نشانه ها


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته