montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

ابوصالح

ازکنیه هاي حضرت مهدي(عجل االله تعالی فرجه الشریف)
در برخی ازکتاب ها، «ابوصالح» یکی ازکنیه هاي حضـرت مهدي (عجل االله تعالی فرجه الشـریف) یادشده است. در هیچ روایتی به این کنیه اشاره نشده است. آنچه گفته شده اینکه شاید این کنیه با استفاده از این روایت باشدکه امام صادق(علیه السلام) فرمود:
«هرگاه راه خود را درسـفرگم کردي، بانگ برآور: اياباصالـح یا اي صالح! خداوندمتعال رحمتش را بر توفرود آورد! راه را به ما
نشانده.. [1]
معروف است برخی از عرب هاي شـهــري و بیــابانگرد، پیوسـته در توسـلات و یاري خواسـتن هاي خود، آن حضـرت را به این اسم میخوانند وشـعرا و ادبا نیز در قصـیده ها و مدح هاي خود، از این کنیه استفاده کــرده اند. [2] از ایــن رو در بــرخی ازحکایت هـاي مربوط به آن حضرت، عنوان «اباصالح» یادشده است. [3]


پی نوشت:
1-شـیخ صدوق، من لایحضـره الفقیه، ج2، ص298.
2 –میرزاحسین طبرسی نوري، نجم الثاقب، ص60.
3 -ر.ك: محمدباقر مجلسی، بحارالانوار،ج53، ص292.
ابوصالح


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته