montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

این روزها دلتنگم ...
دلم کمی از حال و هوای این روزهای زمین دلگیر است ...
روزهای گرم سال که درجه ی حرارت اعضایِ بدن از مرزِ نرمال بودن : عبور می کند و می سوزاند ...
اما هیچ کدام به قلبم نمی رسد:
درجه ی حرارت عشق در قلب من از 100 هم گذشته ...
و این گرمای شور انگیز باز هم مرا دل تنگ می کند برای معشوق ...
نمی دانم : عشق با حرارتِ بالا نامش چیست :
فقط می دانم ،
در نهایت آرامش : خروشانم ..
در نهایت دلتنگی : با او نفَس می کشم ...
در نهایت دوری : به او نزدیکم ...
و فقط او را می خواهم ..
نمی دانم : این عشق است که مرا به جنون رسانده
یا اشتیاق است ..
کاش عشق هم مانند این روزهای زمین :
در جان انسان ها گرم می شد و حرارتش :
دل را دلتنگ می کرد برای دیدار ، برای وصال ..
دیدار معشوقی که مدت هاست از منظرِ نگاه م دور مانده و
قرار است در شبی رویایی : برگردد ..
شاید آرزوهای من به آسمان ها برسد و خدا هم به دل
دلتنگ من رحمی کند
و معشوقم با لبخندی بر لب از راه برسد ...
این شبهای رویایی زمین : مرا هم دعایی میهمان کن
این روزها دلتنگم ...


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته