montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

عشقی آسمانی

می خواهم برایت از امروزِ زمین بنویسم
عشق باید مثلِ نَفَس در زندگی جاری باشد تا از اهلِ زمین "عاشق" بسازد
که عشقبازی بداند و عاشقانه نویسی بلد باشد
امروز ، آسمانِ دنیا کمی ابری ست کاش بارانی می زد
و هوایِ دنیا را کمی آسمانی می کرد
اما
عشق که زمان نمی شناسد
مانند نَفَس جاری ست در ذراتِ وجودم
دلم بهانه گیر شده باز هم باید کمی عاشقانه بنویسم تا قلبم آرام بگیرد
با دلی بهانه گیر از دوریِ معشوق گرفتار زمین ام و این گوشه ی دنیا
و هزاران بهانه برای بارانی شدن این شب ها سَری به آسمانِ دنیا بزن و ماهش را ببین
عشقِ در ذره ذره ی وجودت غوغا می کند و قلبت را به تپش وا میدارد
که هم ببینی و هم بخوانی و هم بنویسی
نیمه شب های ماهِ قمری میهمانِ آسمان که باشی
جان و روحت لبریز می شود از عشقی آسمانی
به آسمان نگاه کن و با عشقت عاشقانه عشقبازی کن
لذت ببر از اینکه عاشقی و ساکنِ زمینی و نگاهت به انتهای آسمان
عاشقی را عاشقانه در سینه ی آبی آسمان ببین و هر چه دلِ تنگت می خواهد آرزو کن
این شب ها که نگاهم به آسمان بود و به ماهش به یاد دلدارم که در غربت تنها مانده
برایت پاکی را آرزو کردم که آسمانی باشی و عاشق بمانی
و از این عشقِ زمینی به عشقی آسمانی برسی
آرزویم برای تو برآورده شدن آرزوهای توست


عشقی آسمانی


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته