montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

چه می کنی با من؟
نمی دانم !!!
باز هم دلم برایت تنگ شده
دلم، بهانه گیر شده
دیشب باران می بارید جاذبه اش مرا به زیر آسمانِ دنیا بُرد
چه لذتی دارد ایستادن زیرِ باران به یادِ تو
خیس شدم: لبریز از عاشقانه های تو
یادت هست مولای من؛ دستانم را زیرِ باران به سویِ آسمان بلند کردم و برایت دعای فرجی عاشقانه خواندم
شنیده بودم باران که می بارد، درهای آسمان باز است و
زیر باران هم دعا مستجاب است
نمی دانم چه شد که خاطرَت مرا زیر باران بُرد و خیس شدم از حضورت در لحظه های نابِ این زمانه
باران می بارید و من می خواندم
باران می بارید و من هم
مثل باران
یک قطره از آسمانِ دنیا و هزار قطره از آسمانِ تو
من بیشتر از باران باریدم؛ دلم تنگِ تنگ شده بود برایت، نمیدانم چرا این روزها زود زود دلم برایت تنگ می شود.
به گمانم ترا بیش از اندازه دوست دارم !
شاید باید کمی از عشق ات را به اهل زمین بسپارم
عشق ات سنگین است و من حقیرم مولای من
شانه های دلِ کوچکِ من کجا و عشقِ آسمانی تو کجا جانِ من
عشقِ تو به بلندای ابدیت است و عشق من
چه بگویم ؟
اما دلتنگی های من برای تو که تمامی ندارد
خیالت آسوده تا آخرین ثانیه ی حیاتم با تو هستم
مرا دریاب

چه می کنی با من؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته