montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

جای شما خالی ...
خوابی دیدم رویایی شیرین از با تو بودن، لبریز از حضور
سرشار از وصال
زیباتر از شب های پاییزی
تعبیرش؟ با خودت
پیامکی برایم آمد که تو امروز میهمانی باید به این نشانی بیایی
چشمانم بر صفحه ی تلفن همراهم خیره ماند
آماده شدم
به راه افتادم
با هر قدم با تو عشقبازی کردم تا به نشانی رسیدم
جایی بود شبیه دریا
اهل زمین می آمدند، می ماندند، می رفتند
آرامش عجیبی در آن حوالی مرا به یاد تو انداخت
دلم هوایت را کرد
دلتنگ شدم صدایت کردم
بوی عطر پیراهنت در فضای زمین پیچید و مرا دلتنگ دیدارت کرد
احساسی فراتر از عشق و دلدادگی
احساسی ماورای شیدایی
احساسی شبیه سحرگاه ظهورت
جانم را لبریز کرد از حضورت
پرسیدم اینجا کجاست ؟
اینها چه می خواهند ؟
من اینجا چه می کنم؟
شنیدم یکی گفت
اینجا "خانه ی سادات" است
جایی که تو را دیده اند
تو را که آمدی و نمازی خواندی و دلی را بُردی و رفتی
اما یادت رفت
عشقی را که از نَفَس هایت به جا می گذاری را با خود ببری
جا ماند عطر نفس هایت
جا ماند بوی عطر پیراهنت
جا ماند رَد پای حضورت مولای من
جا ماند اشتیاقِ حضورت بر این تکه خاک
جا ماند مسیر سبز نگاهت بر دیوار این حوالی
مولاجان چه شد مرا به این حوالی خواندی؟
گنه کارم رو سیاهم بی آبرویم من کجا و خانه ی سادات کجا آقای من!!
آه قلبم .. چه بی پروا می تپد
جانم به قربان جذبه ی حضورت که ظهورت را بی پرده به رخ می کِشد برای عاشقانت
عهد کردم اگر سال بعدی ماه مُحرم زنده بودم به "خانه ی سادات" این حوالی بروم شاید هنوز بوی عطر پیراهنت برایم یادآور ظهورت باشد در زمین
من حضورت را خالصانه باور دارم
لطفی کن برای من هم ظهور کن
آرزو می کنم روزیِ اهل زمین میهمان خانه ی سید بزرگوار تمام خلقت باشند
خدا کند زودتر بیایی

جای شما خالی ...


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته