montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

اهدنا الصراط المستقیم
مهدی جان! نام تو كه بر زبان جانم جاري مي شود گويي خدا را در تمام ذرات خلقت حاضر مي بينم كه چشم به راه من مانده تا با توسل به نام و با درك حاضر بودنت خود را در صراط مستقيم ِ وصلم به خدا در حركت ببينم.
تو صراط مستقيمِ حضوري؛ براي مني كه دلم مي خواهد با خدا باشم و در تمام اين لحظه ها جز در صراط هدايت نباشم.
شايد بودنت بهانه شد تا خدا از مسير با تو بودن مرا به ابتداي خلقت بازگرداند تا دوباره لذت پاك بودن به جانم بنشيند.

اهدنا الصراط المستقیم


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته