montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

امروز کمی دلم گرفته ...
چشمانم ! نه, اشک نیست جانِ مهدی ...
عشق است که از چشمانم بر دامان مهربان تو سراریز شده در هستی، داغ است می سوزاند، هم چشمانم را؛ هم دلم را, هم قلبم را ....
هر چند تو که هستی: تنها نیستم در زمین اما دلم برایت تنگ شده مولای من ...
کاش می آمدی کمی از خلوت خاطراتم عاشقانه عبور می کردی؛ باز هم دلم هوای عطر پیراهنت را کرده ....
می دانم مرا می بینی؛ می دانم نگرانی برای این عشق سوزانی که از نگاهم به بهانه ی دلتنگی می بارد ... اما !!
خودت که باخبری از دل نگرانی هایم برای تو. میدانی این عاشقانه ها بهانه است برای لحظه ای خلوت کردنم با تو ...
حضورت را باور دارم؛ به روشنای این آسمان اما دلم ظهورت را می خواهد ...
بی تابم؛ مثل این روزهای دل مهربان تو؛ تو هم بیقراری .....
خوب می دانم ...
هم دل نگران این روزهای زمینی و هم فردا ! فردا جمعه ای دیگر است در تقویم زمین اما برای من، روز بزرگداشت مقام توست ...
جمعه ها آرزوهای من به نام تو، بر آسمان ها نوشته می شود هر چندتو که بیایی، آرزوهایم را به باد می سپارم
دوست دارم تو بیایی و خیالم آسوده شود از آسودگی خاطرت ....
بیا ببین مولای من، خودم را در خاطرات روزهای آمدنت - غرق - کرده ام تا زمین دلم را نیازارد ...
کاش .... بیایی .... دلم برایت تنگ شده ...
امروز کمی دلم گرفته ...


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته