montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

مسيحيت صهيونيستى جريانى فرهنگى، سياسى است كه با تكيه بر آموزه هاى توراتى، تمايلات سياسى صهیونيستى و امكانات نظامى آمریکا سعى در كسب سلطه كامل بر جغرافياى فرهنگى و حاكى مسلمين از نيل تا فرات دارد . اين جريان موضوع زمينه سازى ظهور مقدس را بهانه حضور در خاورميانه، حمايت از اسرائيل، تسلط بر عراق و... ساخته است . اين جريان، ظهور حضرت عيسى علیه السلام را مشروط به تشكيل اسرائيل بزرگ، انهدام بيت المقدس، بناى هيكل سليمان و بالاخره واقعه آرماگدون مى شناسند و حذف عوامل تحقق اين استراتژى، مقابله با مسلمين و روحيه جهادى شيعيان، سلطه كامل بر ايران اسلامى و قتل عام مخالفان سلطه صهيونيسم بر سرزمين هاى اسلامى را مقدمه لازم به شمار مى آورد .

رسانه هاى غربى، به ويژه سينماى هاليوود طى سه دهه اخير، سعى در القا آموزه هاى آخر الزمانى توراتى از طریق فيلم هاى سينمايى و بازى هاى كامپيوترى و ... به مردم غرب و زمينه سازى ذهنى براى آن ها داشته و چهره منفور، غير واقعى و ظالمانه اى از مسلمين، جهادگران مسلمان شيعى و فرهنگ والايى ارائه كرده اند . همچنين سازندگان اين فيلم ها سعى در ايجاد انفعال و تأثير پذيرى در روحيه جوانان مسلمان داشته و تلاش مى كنند آموزه هاى مذهبى و دينى آن ها به ويژه باور مهدوى و موعودى را خرافه، اساطيرى و موهوم جلوه دهند.

غرب در دهه هاى آخر قرن بيستم به ويژه پس از پيروزى انقلاب اسلامى دريافت كه ايده مهدوى و فرهنگ ولايى اصيل كه توسط شيعيان مطرح مى شود، از استعداد بالقوه و شگرفى براى تهديد فرهنگ و تمدن الحادى و سياست استكبارى غرب برخوردار است و به عنوان طرحى جايگرين فرهنگ ليبراليستى مى تواند جاذب عموم مردم سرخورده امروز شود؟ از اين رو مخدوش ساختن چهره اين فرهنگ ، القاء اين معنا كه آينده از آن فرهنگ ليبراليستى است و بيهوده جلوه دادن هر گونه تلاش براى تغيير وضع موجود، در دستور كارگردانندگان نظام سلطه در بخش هاى فرهنگى و سياسى غربى قرار گرفته است.

متمسك شدن به موضوع قريب الوقوع بودن ظهور حضرت مسيح علیه السلام براى محتوم جلوه دادن سلطه يهوديت و مسيحيت بركل جهان در هيأت حكومت جهانى، حكايت از طرح زيركانه و سلطه جويانه دارد كه عدم بازشناسى صبغه فرهنگى و سياسى آن، و همچنين مخفى ماندن زواياى اين امر براى مخاطبان مسلمان، موجب بروز انحراف فرهنگى جوانان و تأثير پذيرى آن ها از آموزه هاى منحرف غرب مسيحى و يهودى خواهد شد.

غرب دريافته است كه ايده مهدویت به صورت اصيل چنانكه نزد شيعيان است مى تواند كيان فرهنگى و مدنى غرب را با چالش جدى و بنيان كن روبرو كند. چنانكه در يك قرن گذشته انگلستان با فرقه سازى در ميان مسلمين بهائيت، بابيت، شيخيه و... سعى در ايجاد تفرقه و انحراف ميان شيعيان و پيروان ساير مذاهب كرده است.

كنفرانس دهه هشتاد تل آويو و حضور جمعى از شيعه شناسان در آن كنفرانس، روح حركت هاى اصلاح طلبانه مسلمين را براى غرب و يهوديت صهيونيستى آشكار ساخت. در آن نشست اعلام شد كه نهضت سرخ عامل ورا و باور سبز مهدوى در عامل مهم و تعيين كننده در حركت هاى اصلاح طلبانه شیعيان است .

مقابله با حاق فرهنگ اصلاح طلبانه فرهنگ ولايى شيعه( و عوامل مبلغ آن )كانون مبلغان ايرانى آن مهم ترين استراتژى غرب براى حفظ نظام سلطه خود در سرزمين هاى شرق اسلامى و ساير بلاد است . طى چهارصد سال اخير غرب تماميت ولايت مهر و دوستى( و ولايت )حكمرانى و خلافت را به خود معطوف ساخته و هر جريانى جز آن را سركوب كرده است. غرب دریافته كه توجه، مهرورزى، دوستى و توسل مستضعفان به حجت حىَ خداوند و آمادگى پذيرش ولايت و ظهور حضرتش به معنى به صدا در آمدن زنگ مرگ تمام عيار فرهنگ و تمدن استكبارى است. به زعم آنان ارائه چهره اى ناپسند از موعود مقدس و معرفى مسلمين و شيعيان به عنوان وحشت آفرينان تروريست، مى تواند راه خلاصى از بن بست بحران فراگير قرن جديد باشد. مسيحيت صهيونيستى با توسل و تمسك به اين حيله و با استفاده از همه قوا سعى در حفظ قدرت غرب و استمرار حاكميتش بر سرتاسر جهان دارد. به طورى كه از اولين سال هاى پيروزى انقلاب اسلامى، شاهد ورود فيلم هايى چون نوسترآداموس و صدها فيلم ديگر از اين دست بوديم كه سعى در مخدوش ساختن چهره مقدس منجى آخرالزمان و موعود مسلمانان كرده است. بازشناسى اين جريان منحرف، نقد و رد عملكرد تبليغاتى، سياسى و نظامى آن در جهان و به ويژه سرزمين هاى اسلامى، مقدمه اى است براى مصونيت بخشيدن به جوانان، بيدارى گردانندگان و حاكمان سرزمين هاى اسلامى و متذكر شدن محققان و مبلغان براى نقد و مقابله جدى فرهنگى با اين خطر بزرگ.


مسيحيت صهيونيستى


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته