montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

امشب نیز خواب از چشمانم گریخته است و من، به دنبال مأمنی هستم تا تنهایی لحظه های بی حضور تو را با او قسمت کنم و به راستی چه پناهگاهی بهتر از خودت؟!
نمیدانم کجایی و کی وعده ی ظهورت تحقّق خواهد یافت،اما، ندایی در درونم میگوید:
دوست پا در رکاب خواهد شد
یار مالک رقاب خواهد شد
با این امید زنده ام که گاه آمدنت غبار کفشهایت را سرمه ی چشمانم کنم.
بیا،بیا که جهان تاریک شده است و دلمان تنگ،
بیا،بیا که طعنه ی اعداء نمک بر زخم ندیدنت می زند،
بیا،بیا و یوسف وار، پیمانه مان را پر کن،
یا شمیمی از بوی پیراهنت را به دل هایمان هدیه نما.

امشب نیز خواب از چشمانم گریخته است


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته