www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

خلفای معاصر ، به فضایل اخلاقی و کمالات معنوی وعلمی امامانی که در سن کودکی بودند اذعان داشتند و لذا آن را زنگ خطری برای خود و خلافت غاصبانه خویش می دانستند . بر این اساس ، تمام توان خود را برای از بین بردن امامان و فضایلشان به کار می گرفتند .

با توجه به این مطلب به خوبی روشن می شودکه مسألۀ امامت شخص- هرچند در سنین کودکی- امری ثابت بوده است؛ خصوصاً آنکه به طور مکرّر آنها را امتحان کرده به فضل و کمالاتشان پی برده بودند .

آیا خلفا بر امامت در سنین کودکی اذعان داشتند ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته