www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در مورد هر یک از امامان که در سنین کودکی به امامت رسیده اند از امام قبل خود به طور صریح و ضمنی بر امامت آنها اشاره شده است .

الف. نص بر امام جواد (ع)

محمد بن ابی نصر می گوید: فرزند نجاشی به من گفت : امام بعد از صاحبت کیست؟ دوست دارم پاسخ آن را بدانم . محمد بن ابی نصر می گوید : نزد امام رضا (ع) رفتمم و سؤال فرزند نجاشی را به امام عرض کردم . حضرت فرمود: « الأمام ابنی » ؛ «امام ،فرزند من است .» ب.نصّ بر امام مهدی (ع)

محمدّ بن علی بن بلال می گوید : « از ناحیۀ امام عسکری –دو سال قبل از وفاتش – نامه ای به دستم رسید که در آن ، خبر از جانشین بعد از خود داده بود، ونیز سه روز قبل از وفاتش نامه ای دیگر برای من فرستاد ودر آن از جانشین بعد از خود خبر داد» .
عمرو اهوازی می گوید: امام عسکری (ع) فرزند خود را به من نشان داد و فرمود: « هدا صاحبکم من بعدی » ؛ « این صاحب و امام شما بعد از من است .»
حمدان فلانسی می گوید: « به عَمری عرض کردم : آیا امام عسکری (ع) از دنیا رحلت نمود؟ فرمود: آری : ولی کسی را به جانشینی خود قرار داد که گردنش مثل این بود . اشاره به دست خود نمود » .

آیا از امامان قبل ، نصّی بر امامت امامان کودک بوده است؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته