www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

برخی می گویند : شما چگونه به امامت امام اعتقاد دارید در حالی که خداوند می فرماید: {وابتَلو الیتامی حتّی إذا بلغوا النّکاح فإن آنستُم منهم رشداً فادفَعوا إلیهم أموالَهُم } حال اگر خداوند کسی را که به حدّ بلوغ نرسیده از تصرّف در اموالش منع می کند پس چگونه ممکن است او را امام قرار دهد ؛ زیرا امام ، ولیّ بر خلق در تمام امور دین ودنیا است ،و صحیح نیست که والی و سرپرست تمام اموال از قبیل صدقه ها و خمس ها و امین بر شریعت و احکام و... کسی باشد که ولایت بر درهمی از اموال خود راهم ندارد .

پاسخ : این اشکال از کسی صادر می شود که بصیرتی در دین ندارد؛ زیرا آیه ای را که مخالفان در این باب به آن اعتماد کرده اند خاص است و شامل امام معصوم نمی شود ، به جهت آنکه خداوند با برهان عقلی و دلیل نقلی ، امامت آنان را ثابت نموده است و این می رساند که امام ، مخاطب آیه فوق نمی باشد واز زمرۀ ایتام خارج است .هیچ اختلافی بین امت نیست که آیۀ فوق مربوط به کسانی است که عقلشان ناقص است و هیچ ربطی به آنان که عقلشان به عنایت الهی به حدّ کمال رسیده ندارد ، اگرچه کودک باشند . لذا آیه شریفه شامل ائمه اهل بیت علیهم السلام نمی شود.

پاسخ دیگری که می توان داد این است که : عنوان حقیقی و اصلی برای حکم به وجوب دفع مال به یتیمان ، رشد عقلی است نه بلوغ ،و اگر تعبیر به بلوغ در آیه به حد نکاح ذکر شده ، به جه عنوان مشیر به رشد عقلانی است ، زیرا غالباً در این هنگام است که انسان رشید می شود و شاهد این مطلب اینکه : اگر کسی از حد بلوغ بگذرد و حتی به سنین بالایی از عمر خود برسد و لی رشید نشده باشد اموالش را به او نمی دهند . از اینجا معلوم می شود که ملاک رشد عقلانی است که در امام معصوم از ابتدای سنین کودکی وجود دارد .

از اینجا پاسخ پرسش های دیگرنیز درباره امامت کودک داده می شود ، مثل اینکه طفل چگونه می تواند امام باشد با آنکه معامله با او صحیح نیست ؟ طفل چگونه می تواند امام باشد در حالی که گواهی او جز در موارد خاص مورد قبول نیست؟

کودکی که ممنوع از تصرف در اموال است چگونه می تواند امام باشد؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته