www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

حضرت مهدی (ع) در راستای تثبیت امامت و رهبری خود نسبت به جامعۀ شیعی اقداماتی را انجام داد :

1-اقامۀ معجزات و کرامات

در قضیۀ ابو الدیان-که قبلاً به آن اشاره شد –آمده است: « ... کودک جلو آمد وبر حضرت عسکری (ع) نماز گزارد و بعد در کنار قبر پدرش به خاک سپرده شد . کودک –حضرت مهدی (ع)- به من فرمود: ای بصری ! جواب نامه هایی که با تو است نزد من آر . آنها را به حضرت تقدیم نمودم. در دلم گفتم : این دو نشانه از نشانه های امامت است که در این کودک مشاهده کردم. تنها می ماند یک نشانه و آن این است که از آنچه در همیان است خبر دهد...» .

ابو الأدیان می گوید : خادم خارج شد و فرمود: نزد شما نامه های فلان شخص و فلان شخص است ، و در خورجین او هزار وده دینار وجود دارد که از آن جمله دینارهایی زرکوب است . آن جماعت نیز نامه ها و مال را به او داده و گفتند: کسی که تو را برای گرفتن اینها فرستاده همان امام است ...» .

2-جواب مسائل

یکی دیگر از راه های اثبات امامت خود ، پاسخ به سؤال هایی بود که توسط نوّاب اربعه به آن حضرت ارسال می شد و حضرت نیز جواب آنها را به صورت توفیع مرقوم می داشتند، همانند: جواب به مسائل احمد بن اسحاق اشعری ، جواب به مسائل اسحاق بن یعفوب، جواب به سؤالهای حمیری، جواب به مسائل محمّد بن ابراهیم مهزیاری ، جواب به مسائل ابی الحسین بن محمّد اسدی و دیگران .

آیا حضرت مهدی (ع) برای اثبات امامتش در کودکی اقدامی انجام داده است ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته