www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

سفیر اوّل امام مهدی (ع) ابو عمرو عثمان بن سعید عَمری است . او به جهت شناخته نشدن ، به شغل روغن فروشی روی آورد . در مصادر تاریخی سخن از سال ولادت و وفات او به میان نیامده است ، و تنها اسم او برای اولین بار به عنوان وکیل خاص امام هادی (ع) برده شده است .
او بعد از شهادت امام هادی (ع) وکیل خاص از طرف امام عسکری (ع) شد. آن حضرت نیز او را در مناسبت های مختلف مورد مدح و ستایش خود قرار می داد. از جمله آنکه در حقّ او فرمود:
«هذا ابو عمرو الثقه الأمین، ثقه الماضی وثقتی فی المحیی و الممات ، فما قاله لکم فعنّی یقوله ، و ما أدّی إلیکم فعنّی یؤدّیه» ؛ «این ابوعمرو ثقه و امین است، مورد اطمینان گذشتگان و مورد اطمینان من در حیات و بعد از حیات من است، هرآنچه برای شما می گوید از من است و آنچه به شما می رساند از جانب من می باشد . »
در مجلسی که او با چهل نفر از شیعیان امام عسکری (ع) بودند، حضرت فرزند خود مهدی را به او نشان داد و بر امامت و غیبت او تصریح نمود ، و درباره وکالت او فرمود: « هرآنچه عثمان (بن سعید) می گوید قبول کنید...».
هنگام شهادت امام عسکری (ع) در سال 260 هجری ، در تغسیل حضرت حاضر بود و تمام امور ایشان را به عهده داشت . ممکن است که این عمل را اینگونه توجیه نماییم که او در ظاهر ، عمل تغسیل را انجام داده تا امر بر حاکمان ظلم مشتبه گردد و گرنه مطابق برخی روایات ، امر تغسیل و تکفین امام بر عهده امام است . عثمان بن سعید بهعد از شهادت امام عسکری (ع) به تصریح آن حضرت و نص ّ امام مهدی (ع) هنگام ورود قمّی ها به سامّراء، سفیر اوّل آن حضرت شد ، و از آن موقع به انجام وظایف خود پرداخت ، تا آنکه وقت و فاتش رسید . فرزندش ابو جعفر محمّد بن عثمان متوۀِ تجهیز او شد ودر جانب غربی بغداد به خاک سپرده شد.
بعداز وفات عثمان بن سعید از ناحیّۀ مقدسه نامه ای صادر شد و حضرت در آن نامه با تسلیت به فرزندش محمّد ، او را به سفارت خود منصوب گردانید.

سفیر اوّل امام مهدی (ع)،چه کسی بوده وچه موقعیّتی داشته است؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته