www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

سفیر سوّم، شیخ جلیل ابو القاسم حسین بن روح نوبختی است . او در ابتدای امر وکیل ابی جعفر محمّد بن عثمان عَمری بود که بر املاک او نظارت داشت ، تا آنکه وصیّت با نصّ به او منتهی شد و هیچ کس در این امر شک نداشت .
برخی از شیعیان ، مالی را برای ابوجعفر عَمری به مقدار چهارصد دینار فرستادند تا به امام زمان (ع) برساند، ابو جعفر دستور داد تا آن را به حسین بن روح بدهند . او هنگامی که تردید و شک آن شخص را به جهت ثابت نشدن سفارتش دید ، بار دیگر تأکید کرد که این مبلغ را به حسین بن روح برساند ، زیرا این دستور امام زمان (ع) است.
بعداز آنکه وضع مزاجی ابوجعفر عَمری بحرانی شد جماعتی از بزرگان شیعه از آن جمله ابو علی بن همام ، ابو عبد الله بن محمّد کاتب ، ابو عبد الله باقطانی ، ابو سهل اسماعیل بن علی نوبختی ، ابو عبد الله بن وجناء و دیگر بزرگان، بر او وارد شدند وعرض کردند که اگر بر شما اتّفاقی افتاد چه کسی جانشین شما خواهد بود؟ ابوجعفر عمری فرمود: این ابوالقاسم حسین بن روح ، قائم مقام من و سفیر بین شما و صاحب امر (ع) است . او وکیل و ثقه و امین است ، پس در امورتان به او مراجعه نموده و در امور مهم بر او اعتماد نمایید ، زیرا من به این مطلب امر شده ام تا بر شما ابلاغ نمایم .
ابوجعفر بن احمد متیل می گوید : هنگام وفات محمّد بن عثمان عمری من بالای سر او نشسته بودم و از او سؤال می کردم و حسین بن روح نیز بر پایین پای او قرار داشت . محمّد بن عثمان روی به من نموده و فرمود: من امر شدم تا بر ابی القاسم بن روح وصیّت کنم. من با شنیدن این خبر از جای خود بلند شده ، حسین بن روح را به جای خود بر بالای سر محمّد بن عثمان قرار دادم.
جهت این تأکیدات از ناحیۀ محمّد بن عثمان بر وصایت حسین بن روح این بود که او چندان جایگاه ویژه ای در بین شیعیان به جهت ارتباط با امامان (ع) نداشته است، اگر چه از نزدیکان خاص محمّد بن عثمان بوده است ،و سرّ سفارت دادن به او ، به جهت اخلاص و فداکاری او بوده است . وی بعد از وفات ابوجعفر عَمری به مدّت بیست و یک سال سفارت را بر عهده داشت . اولین نامه ای را که از حضرت دریافت کرد مشتمل بر درود فراوان از جانب آن حضرت بر او بود.
از آن زمان به وظیفۀ خود مشغول شد. و روش او التزام به تقیّۀ شدید و مضاعف بود ، به حیثی که اظهار اعتقاد به مذهب اهل سنّت می نمود تا از این طریق بتواند به وظایف خود عمل کند . او در ایّام سفارتش شدیداً با انحرافات و ادعاهای انحرافی سفارت مبارزه می نمود ، تا آنکه در سال 326 هجری رحلت نمود .

سفیر سوم امام زمان (ع) چه کسی بوده و چه موقعیّتی داشته است؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته