www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

امامان معصوم (ع) بر اساس حکمت رفتار می کردند و قطعاً در نصب ها یک سری معیارها و ملاک هایی را مدّ نظر داشتند از قبیل :
1-تقیّه و رازداری در حدّ بالا
سفیر اوّل حضرت ، عثمان بن سعید برای رعایت تقیّه می کوشید تا خود را از بازرسی های رژیم عبّاسی دور نگه دارد. او بدین منظور در هیچ بحث و مجادله مذهبی یا سیاسی به صورت آشکار درگیر نمی شد .
حسین بن روح نیز در راستای رعایت و حفظ تقیّه ، یکی از خدمتگزاران خود را تنها به این دلیل که معاویه را لعن نمود عزل و اخراج کرد .
2-صبر و استقامت بسیار عالی و ممتاز
عده ای از ابو سهل نوبختی پرسیدند: چرا تو نایب خاص حضرت نشدی ؟ او در جواب گفت:
«آنان (امامان علیم السلام) ؛ بهتر از همه می دانند که چه کسی لایق این مقام است . من آدم هستم که با دشمنان رفت و آمد دارم و با آنان مناظره می کنم . اگر آنچه را که ابو القاسم حسین بن روح دربارۀ امام مهدی (ع) می داند من می دانستم ، شاید در بحث هایم با دشمنان ، آن گاه که جدال و لجاجت آنان را می دیدم ، می کوشیدم تا دلایل بنیادی را بر وجود امام ارائه دهم و در نتیجه محلّ اقامت او را بر ملا می ساختم. اما اگر الو القاسم حسین بن روح ، امام را زیر عبای خود پنهان داشته باشد ، و بدنش را با قیچی قطعه قطعه کنند تا امام مهدی (ع) را نشان دهد ، هرگز عبای خود را کنار نمی زند و امام را نشان نمی دهد » .
3-نسبت به دیگران فهمیده تر بودن
شیخ طوسی در کتاب « الغیبه » به فهم و درایت آنان اشاره کرده است .
4-حسّاس نبودن حکومت نسبت به آنان
امام مهدی (ع) در انتخاب نایبان خاص خود از افرادی استفاده می کرد که در دستگاه ظالمان عباسی نسبت به آنها حساسیتی نباشد، چون نیابت خاص ، کاری بود بسیار مخفی و مبهم و مهم ؛ و لذا هریک از آنان دارای شغل بوده ، کاسبی می کرده اند تا شناخته نشوند.

ملاک و معیار انتصاب نوّاب اربعه چه بوده است؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته