www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

هنوز مدّتی از عهد سفارت ناحیۀ مقدّسه نگذشته بود که این دستگاه مقدس مبتلا به مصیبت مدعیان دروغین سفارت گشت . آنان از این ادعای دروغین خود اهدافی را دنبال می نمودند که عبارت بود از :
1-از آنجا که ایمان ضعیفی داشتند با این ادعا در صدد انحراف مردم و جامعۀ شیعی بودند.
2-طمع به دست آوردن اموال مردم و حقوق شرعیه ، زیرا از آنجا که امام زمان (ع) ، در غیبت به سر می بردند اینها می توانستند در اموال تصرّف نمایند .
3-گسترش موقعیّت خود در جامعه ، زیرا با این ادعا و انتساب خود به امام مهدی (ع) در صدد گسترش شهرت خود بر می آمدند.

چه عواملی باعث شد برخی ادعای سفارت دروغین از طرف حضرت نمایند؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته