www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

از تاریخ به دست می آید که امام زمان (ع) به جز چهار سفیر معروف ، وکلایی نیز داشته است که در اطراف ممالک و شهرهای اسلامی مشغول به انجام وظیفه بوده اند. ولی بین سفیران و وکیلان دو فرق اساسی وجود داشته است :
1-سفیر با امام زمان (ع) به طور مستقیم مواجهه داشته و او را به طور شخصی می شناخته است، در حالی که وکلا این چنین نبوده اند ، و ارتباطشان با حضرت از طریق سفیران انجام می گرفت.
2-مسئولیّت سفیر ، عمومی بود و شامل تمام شیعیان می شد ، ولی مسئولیّت وکیل در محدودۀ منطقه خودش بود .

آیا امام زمان (ع) غیر از سفرا ، وکیل نیز داشته است؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته