www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در مورد سؤال قوق به دو مصلحت اساسی می توان اشاره کرد:
1-کار وکیل، سهیم شدن در تسهیل کارهای گسترده ای بوده که بر عهدۀ سفیر قرار گرفته بود. خصوصاً با در نظر گرفتن این مطلب که قرار بر سرّی بودن و کتمان کردن امور شیعیان در ارتباط با حضرت بود.
2-عملکرد آنها در مخفی نمودن سفیر و کتمان اسم و شخص او تأثیر بسزایی داشته است .

چه مصلحتی در وجود وکلای ناحیۀ مقدسه بوده است؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته