www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در روایات اسلامی برای دورۀ آخر الزمان علایم و نشانه هایی ذکر شده که با تحقق این علایم و نشانه ها ، پی می بریم که هم اکنون در دورۀ آخر الزمان قرار داریم . اینک به برخی از این علائم و نشانه ها اشاره می کنیم :
1-گسترش ترس و نا امنی
امام باقر (ع) می فرماید: « لا یقوم القآئم الّا علی خوف شدید ...» ؛ «حضرت قائم(ع) قیام نمی کند مگر در دورانی پر از بیم و هراس .»
و نیز فرمود: « مهدی (ع) هنگامی قیام می کند که زمام کارهای جامعه در دست ستمکاران باشد» .
2-تهی شدن مساجد از هدایت
پیامبر (ص) دربارۀ وضعیّت مساجد در آخر الزمان می فرماید: « مساجدهم عامره و هی خراب من الهوی » ؛ « مسجدهای آن زمان آباد و زیباست ، ولی از هدایت و ارشاد در آن خبری نیست.»

3-سردی عواطف انسانی
رسول گرامی اسلام (ص) در این باره می فرماید: « فلا الکبیر یرحم الصغیر و لا القوی یرحم الضعیف ، وحینئذ یأذن الله له بالخروج » ؛ « در آن روزگار ، بزرگترها به زیر دستان و کوچکترها ترحّم نمی کنند و قوی بر ضعیف ترحّم نمی نماید . در آن هنگام خداوند به او [مهدی علیه السلام] إذن قیام وظهور می دهد.»
4-گسترش فساد اخلاقی
رسول خدا (ص) می فرماید : « قیامت برپا نمی شود تا آنکه زنی را در روز روشن و به طور آشکار گرفته ، در وسط راه به او تعدی می کنند و هیچ کس این کار را نکوهش نمی کند » .
محمد بن مسلم می گوید : به امام باقر (ع) عرض کردم : ای فرزند رسول خدا ! قائم شما چه وقت ظهور خواهد کرد ؟ امام فرمود: « إذا تشبّه الرجال بالنساء ، والنساء بالرجال ، و اکتفی الرجال بالرجال، والنساء بالنساء» ؛ « هنگامی که مردها خود را شبیه زنان و زنان خود را شبیه مردان کنند . آن گاه که مردان به مردان اکتفا کرده و زنان به زنان اکتفا کنند .»
5-آرزوی کمی فرزند
پیامبر اسلام (ص) فرمود: « رستاخیز بر پا نمی شود تا آنکه کسی پنح فرزند دارد آرزوی چهار فرزند کند. و انکه چهار فرزند دارد می گوید : کاش سه فرزند داشتم ، وصاحب سه فرزند آرزوی دو فرزند دارد. وآنکه دو فرزند دارد ، آروزی یک فرزند بنماید. و کسی که یک فرزند دارد آرزو کند که کاش فرزندی نداشت » .
6-مرگ ناگهانی
پیامبر اکرم (ص) فرمود: « قیامت بر پا نمی گردد ، تا اینکه مرگ سفید ظاهر شود . گفتند : ای رسول خدا ! مرگ سفید چیست؟ فرمود: مرگ ناگهانی » .
7-جنگ و کشتار
امام رضا (ع) فرمود: « پیش از ظهور امام زمان (ع) کشتارهای پیاپی و بی وقفه رخ خواهد داد.»

به چه دلیل این زمان ، آخر الزمان است ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته