www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

دربارۀ کیفیت خفای مهدی (ع) در عصر غیبت کبرا دو نظریه است :
یکی اینکه شخص حضرت مخفی است (خفای شخص) ، به این معنا که حضرت مهدی (ع) از ما دور بوده و در مکانی زندگی می کنند که هیچ کس به آن دسترسی ندارد.
دیگر اینکه شخص حضرت از ما مخفی نیست ، بلکه او در میان ما به سر می برد ولی عنوان او برای ما مخفی است (خفای عنوان) ، به این معنا که او را می بینیم ولی به جا نمی آوریم و نمی توانیم تطبیق کنیم که این شخصی که ما تا کنون او را دیده ایم همان امام زمان است . فعلاً بحث در این جهت نداریم که قول حقّ کدام است ، ولی بنا بر نظر « خفای عنوان» ممکن است که انسان اوصاف کسی را شنیده باشد و او را مکرّر مشاهده کرده باشد ،ولی به جا نیاورده و تطبیق نکرده باشد . موضوع غیبت امام زمان (ع) نیز از همین قبیل است .

چگونه ممکن است که امام در میان ما باشد و او را نشسناسیم؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته