www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

«بقیه» از بقای ضد فنا و نیستی است و در لغت به معنای ثبات و دوام آمده است .و «بقیه الله» یعنی باقی ماندۀ خدا که در روی زمین ثابت است .
دردعای ندبه می خوانیم : « أین بقیه الله التی لا تخلو من العتره الهادیه» ؛ «کجاست باقی ماندۀ خدا که از غیر عترت طاهره نیست. »
در مقصود از این کلمه دو احتمال است:
1-اینکه مقصود از « بقیه الله» عنوان کلّی بوده و اشاره به حجت خدا در روی زمین است که هرگز زمین از آن خالی نبوده و نخواهد بود و دائماً باید در آن ثابت باشد . و انطباق آن بر امام زمان (ع) از باب انطباق کلّی بر یک فرد آن در این زمان است .
2-اینکه مقصود از «بقیه الله » لقبی برای امام زمان (ع) باشد به اعتبار اینکه در روی زمین ثابت بوده و دوام وجودی دارد .
«ابن سکیت» می گوید: « این جمله در جایی گفته می شود که انسان کسی را مراعات کرده و به انتظار او نشسته است » . با در نظر گرفتن این معنا حضرت مهدی (ع) را «بقیه الله» می گویند از آن جهت که تحت رعایت خاوند بوده و به او مقام و شأنی داده که مردم ، انتظار فرج او را در کارهای خود داشته باشند .

معنای «بقیّه الله» که از القاب حضرت است چیست؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته