www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

برای امام زمان (ع) شرایط خاصی پیدا شد که هرگز برای امامان دیگر مقرّر نشده بود ، این شرایط باعث شد که تنها امام زمان (ع) از دید مردم غایب باشند نه دیگر امامان .
از جمله آن شرایط و ظرفیّت ها عبارتند از :
الف. حضرت مهدی (ع) آخرین امام از دوازده امامی است که پیامبر (ص) از آمدن آنان خبر داده است . امامانی که هرگز نباید زمین از وجودشان خالی باشد .
ب.از آنجا که حضرت (ع) هر لحظه ممکن است به اذن خداوند مأمور به خروج و قیام شود لذا نمی تواند ظاهر باشد و تحت بیعت یکی از حاکمان ظلم و جور قرار گیرد .
ج.در صورت عدم غیبت امام زمان (ع) به طور حتم لازم می آمد که تنها باقی ماندۀ از حجت های الهی تا روز قیامت ، از طرف دشمنان کشته شود .
در نیجه مصلحت الهی بر این تعلّق گرفت که حضرت در پشت پردۀ غیبت تا زمان معیّنی باقی بمانند .

چرا برای امامان دیگر غیبت مقرّر نگردیده است ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته