www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

اوّلاً: ما باید ملاحظه کنیم که وظیفۀ ما در این عصر و زمان چیست و برای رسیدن به کمالی که هدف از خلقت ما قرار گرفته چه باید بکنیم ؟
وظیفۀ ما جز عمل به دستورات و وظایفی که از ناحیۀ امامان معصوم علیهم السلام به ما ابلاغ شده و رسیده چیز دیگری نیست . اگر چه مجرّد ملاقات حضوری خود نیز شرفی خاص است .
ثانیاً: منشأ محرومیّت از ملاقات حضرت (ع) و غیبت ایشان خود ما بوده ایم . وخود ما نیز می توانیم با برداشتن موانع ظهور ، در رفع این محرومیبت ها سهیم باشیم .
ثالثاً: برای هر امّتی ، در هر عصر و زمانی یک نوع امتحان است ، و مسألۀ غیبت امام زمان (ع) در این دوره برای جامعۀ شیعی یک نوع امتحان بزرگ محسوب می شود.
رابعاً:کسی نگفته ما نمی توانیم خدمت آقا امام زمان (ع) مشرّف شویم. ایم امر برای هر کس مقدور است ، ولی مقداری سنخیّت لازم دارد ، باید غبار و زنگار را از چشم و دل زدود تا قابلیّت لقای حضرت را پیدا کرد . و به طور کلّی احتیاج به دویدن نیست بلکه اگر خود را اصلاح کنیم آن حضرت خود به دیدارمان خواهد آمد .

چرا ما نمی توانیم خدمت امام خود برسیم؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته