www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

از امام صادق (ع) نقل است که در ضمن سخنانی فرمود: « ... اگر من زمان او –مهدی علیه السلام – را درک می کردم در طول زندگانیم به او خدمت می کردم» .
آیا این جمله دلالت بر برتری امام زمان (ع) بر دیگر امامان دارد؟
در پاسخ می گوییم: هرگز ، زیرا از آنجا که در عصر ظهور ، رهبر بالفعل و فعّال ما یشاء امام مهدی (ع) است و همگی وظیفه دارند که در راستای اهداف آن حضرت او را یاری دهند ، لذا امام صادق (ع) چنین تعبیری را فرموده اند .

آیا حدیث « لو أدرکته لخدمته أیّام حیاتی» دلیل برتری امام زمان (ع) بر سایر ائمه است ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته