www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

وجود فساد یا گسترش آن در سطح کلّ جامعۀ بشری علت تامّه برای ظهور حضرت نیست . یکی از اهداف حضرت گسترش عدل و داد است ، ولی برای ظهور حضرت احتیاج به فراهم شدن شرایط و مقدّماتی است که در جای خود به طور اجمال به آن اشاره کرده ایم که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد :
الف. بالا رفتن سطح فکری جامعه .
ب.گسترش وسایل و امکانات ارتباط جمعی و تکنیک .
ج.فراهم شدن افرادی خاص و انسان هایی کامل برای همکاری با حضرت در گسترش عدل و توحید در جامعه .

چرا با وجود فساد در جهان حضرت ظهور نمی کنند؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته