www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در قضيه اي كه حسن بن مثله جمكراني نقل مي كند ، آمده است : حضرت فرمود: « ...در اين مكان هفت روز اقامت كن و در آن چهار ركعت نماز گزار ، دو ركعت نماز تحيّت مسجد ، در هر ركعت يك بار سورة حمد وهفت بار سورة اخلاص ، وتسبيح ركوع و سجود را نيز هفت بار تكرار كن . ودو ركعت نيز نماز به نيّت نماز صاحب الزمن به جاي آور ، در ركعت اوّل سورة حمد ، و هنگامي كه به « ايّاك نعبد و ايّاك نستعين » رسيدي اين جمله را صد بار تكرار كن، و بعد از اكمال سوره حمند ، يك بار سرة اخلاص را مي خواني ، آن گاه ذكر ركوع و سجود را هر كدام هفت بار مي گويي ، ودر ركعت دومنيز همين عمل را تكرار مي كني.
بعد از اتمام نماز يك بار ذكر « لا اله الّا الله » مي گويي و بعد از تسبيحات حضرت زهرا عليها السلام صدر بار صلوات در سجده مي فرستي . آن گاه فرمود: بر تو بادذ به مواظبت بر اين نماز وهر كس در آن مسجد حاضر شوئد و اين نماز را به جاي آورد مثل آن است كه در بيت العتيق(خانة خدا) نماز گزارده است»‌ .

مدرك نماز خاصّ مستحبي در مسجد جمكران چيست؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته