www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در مورد بناي مسجد مقدس جمكران و خواندن نماز در آن ، احتياج به بررسي سند اين قضيه نيست، زيرا مطابق احاديث صحيح السند كه در مورد اعمال مستحب رسيده به گمان رسيدن به ثواب، عمل مستحبي را انجام دهد به او ثواب داده مي شود چه آن حديث واقعيّت نداشته باشد .
كليني به سند صحيح از امام صادق (ع) نقل كرده كه فرمود: « هركس چيزي از ثواب برعملي بشنود و آن را انجام دهد ، به او پاداش داده خواهد شد گرچه مطابق آنچه به او رسيده نباشد» .
برقي به سند خود از امام صادق (ع) نقل كرده كه فرمود: « هركس از پيامبر (ص) چيزي از ثواب به او برسد و مطابق او عمل كند ، پاداش آن به او داده مي شود گرچه پيامبر آن را نفرموده باشد» .

آيا سند قضية بناي مسجد جمكران معتبر است ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته