www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

كتاب « تاريخ قم» كه الآن دردسترس محقّقين است يك چهارم اصل كتاب مي باشد؛ زيرا مطابق آنچه دركتاب آمده اين كتاب مشتمل بر بيست باب بوده كه تنها پنج باب آن به دست رسيده وچاپ شده است . و لذا احتمال قوي است كه قضية جمكران در آن بخشي از «تاريخ قم » بوده كه مفقود شده است . و مرحوم محدّث نوري و مشايخ او بر اصل كتاب دسترسي پيدا نكرده اند . ولذا او اين قضيه رااز سيد نعمت الله جزايري نقل كرده كه اصل نسخه «تاريخ قم » در دسترس او بوده است .

چرا در كتاب «تاريخ قم » كه پنج باب دارد اثري از قضية جمكران نيست ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته