www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

ما نيز انتساب اين كتاب را به شيخ صدوق رحمه الله بعيد مي دانيم ، ولي اين ، دليل نمي شود كه كتاب « مونس الحزين» وجود خارجي نداشته باشد ، بلكه براي شخص ديگري است .
ابن شهر آشوب در « المناقب » اين كتاب را به فتّال نيشابوري نسبت مي دهد و مي گويد: فتّال نيشابوري در كتاب مونس الحزين به سندش از عيسي بن حسن از صادق (ع)... ، آن گاه با اين سند معجزه اي از معجزات امام حسن مجتبي (ع) را نقل مي كند .
علامۀ مجلسي نيز اين معجزه را از كتاب « المناقب» نقل كرده و در انتساب اين كتاب به فتّال نيشابوري اعتراضي نكرده است .
قبل از مرحوم مجلسي ، سيد بن محمّد بين ابي طالب حسيني در كتاب « تسلية المجالس» از كتاب « مونس الحزين» فتّال نيشابوري حديث نقل كرده و در انتساب كتاب به او هيچ گونه ترديدي نكرده است .

از آنجا كه كتاب«مونس الحزين» كتاب معروفي از صدوق نيست لذا چگونه مي توان قضيه را ثابت نمود؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته